ELX06E

Angličtina v ekonomii B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:angličtina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy, připravit je na četbu odborné literatury v AJ, seznámit je s typickými prvky odborného stylu, rozvíjet komunikační a poslechové dovednosti na odborné téma. Studenti by měli být schopni připravit si a přednést odborný referát v AJ.

Kmenová literatura

1Kaftan, L., Horáková, 1997: English in Economics a 1 audiokazeta
2články z odborných publikací a tisku (The Economist, Prague Post)

Doporučená Literatura

1Kaftan, L., Horáková, 1997: English in Economics a 1 audiokazeta
2články z odborných publikací a tisku (The Economist, Prague Post)