TFT23E

Technologie a technika rostlinné produkce

KZSGarant předmětu: prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Povinné předměty
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s pracovními postupy a technikou používanou při péči o půdu, při pěstování a sklizni hlavních zemědělských plodin.
V pěstitelských technologiích jsou uváděny pracovní operace a jejich zajištění technikou. Předmět zahrnuje agrotechnický význam jednotlivých pracovních operací, požadavky na techniku, principy činnosti strojů, regulaci funkce, energetickou náročnost strojů, ukazatele kvality práce, ekonomická a ekologická hlediska

Kmenová literatura

1TITI, E. A.: Soil Tillage in Agroecosystems. CRC press, 2002, 367 pp. ISBN 0-8493-1228-0.
2SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan, 1993. 601 pp. ISBN 0-929355-33-4.
3BŘEČKA, J., MAŠEK, J., BERNÁŠEK, K.: Cvičení ze strojů pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 150s. ISBN 80-213-0781-1.
4PASTOREK, Z. et al.: Technologické systémy rostlinné výroby. VÚZT, Praha, 2002, 95 s. ISBN 80-238-9956-2.
5SCHÖN, H. et al.: Landtechnik Bauwesen. BLV Verlagsgesellschaft, München, 1998, 576 pp. ISBN 3-405-14349-7.

Doporučená Literatura

1PÁLTIK, J. et al.: Stroje pre rastlinnú výrobu – obrábanie pôdy, sejba. SPU, Nitra, 2003, 241 s. ISBN 80-8069-200-9.
2HŮLA, J., ABRHAM, Z., BAUER, F.: Zpracování půdy. Brázda s.r.o., Praha, 1997, 144 s. ISBN 80-209-0265-1.
3ROH J., KUMHÁLA F., HEŘMÁNEK, P.: Stroje používané v rostlinné výrobě. Credit, Praha, 2000, 296 s. ISBN 80-213-0614-9.
4BŘEČKA, J., HONZÍK, I., NEUBAUER, K.: Stroje pro sklizeň pícnin a obilnin. ČZU, Praha, 2001, 147 s. ISBN 80-213-0738-2.