ENE71E

Obecná ekonomie I. - DS

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně-finančního zaměření, agrární politiky, marketingu a managementu.


Kmenová literatura

1Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
2Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. Ekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
3Frank, R.H. Mikroekonomie a chování. Praha: Victoria Publishing, 1997.
4Mach , J. a kol. Obecná ekonomie I. - Mikroekonomie. Praha: KET PEF ČZU, 1998.

Doporučená Literatura

1Brčák, J., Sekerka, B. Mikroekonomie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
2Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
3Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
4Kolektiv KET. Mikroekonomie – základní vztahy a výpočty. Praha: PEF, ČZU, 2007