ESA05E

Applied Statistics

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 16
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Biometrika
Popis, cíl a formy výuky:Tento kurz je určen studentům, kteří absolvovali jednosemestrový základní kurz statistiky (např. Biometriku). Kurz má tři hlavní cíle: připomenout základní statistické metody a (v případě českých studentů) seznámit s anglickou statistickou terminologií, prohloubit porozumění nejčastěji používaným statistickým metodám z hlediska vývoje statistiky z poslední doby a nabídnout některé alternativní metody a naučit studenty používat statistický software (SPSS) tak, aby byli schopni samostatně statisticky zpracovat svoji diplomovou práci.
Během seminářů v počítačové laboratoři budou studenti vedeni ke zpracování reálných dat. budou s nimi diskutovány vhodné metody statistického zpracování a důraz bude kladen také na interpretaci výsledků použitých metod. Kurz bude zakončen zpracováním individuálních projektů. ve kterých by si studenti vyzkoušeli všechny etapy statistického zpracování dat. Oblast. ze které budou čerpána data, mohou studenti volit libovolně dle svého studijního zaměření.

Kmenová literatura

1Bowerman, Bruce, O´Connell, Richard T.: Applied Statistics. IRWIN, Chicago 1997.
2Field, A.: Discovering Statistics Using SPSS for Windows. SAGE Publications, London, 2002.
3Gujarti, D.: Essentials of Econometrics. McGraw-Hill, Boston 1992, 466 p.
4Good, P.: Permutation Tests. Springer, New York, 1994, 228 p.
5Janssen, J., Laatz, W.: Statistische Datenanalyze mit SPSS fuer Windows. Springer, Berlin, 2003, 722 p.
6Lindsey, J.K.: Introduction to Applied Statistics, a modelling approach. New York, 2004, Oxford University Press, 2nd ed.
7McPherson, G. (2001): Applying and Interpreting Statistics. New York: Springer-Verlag.
8Ratkowsky. David A.: Nonlinear Regression Modeling. Dekker, New York and Basel,1983.
9Rossman, A.J.: Workshop Statistics. Springer, New York, Berlin, Heidelberg 1996.
10Simonoff, J.S.:Analyzing Categorical Data. New York, 2003, Springer-Verlag.
11Wilcox, Rand R.: Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2001, 258 p.

Doporučená Literatura

1Wilcox, Rand R.: Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2001, 258 p.
2Bowerman, Bruce, O´Connell, Richard T.: Applied Statistics. IRWIN, Chicago 1997.
3Gujarti, D.: Essentials of Econometrics. McGraw-Hill, Boston 1992, 466 p.
4Electronic Statistics Textbook. www.statsoft.com.
5SPSS Manuals. SPSS Inc., Chicago.
6Rossman, A.J.: Workshop Statistics. Springer, New York, Berlin, Heidelberg 1996.