ESE23E

Statistický seminář - MSc.

KSGarant předmětu: doc. RNDr. Helena Nešetřilová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Statistika I. a II.
Popis, cíl a formy výuky:Tento kurz je určen studentům, kteří absolvovali dvousemestrový základní kurz statistiky (např. Statistika I a II). Cílem kurzu je: rekapitulace základních statistických metod a (v případě českých studentů) seznámení s anglickou statistickou terminologií, seznámení s novými poznatky o nejčastěji používaných statistických metodách a s použitím statistického softwaru (SPSS) tak, aby studenti byli schopni samostatně statisticky zpracovat svoji diplomovou práci. Semináře kurzu proběhnou v počítačové laboratoři. Během seminářů bude se studenty diskutován také výběr vhodných metod statistického zpracování dat a interpretace výsledků použitých metod. Kurz bude zakončen zpracováním individuálních projektů, ve kterých si studenti vyzkoušejí všechny etapy statistického zpracování dat. Oblast, ze které budou čerpána data, mohou studenti volit libovolně dle svého studijního zaměření.

Kmenová literatura

1Wilcox, Rand R.: Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2001, 258 p.
2Bowerman, Bruce, O´Connell, Richard T.: Applied Statistics. IRWIN, Chicago 1997, 1273 p.
3Ratkowsky. David A.: Nonlinear Regression Modeling. Dekker, New York and Basel 1983.
4Gujarti, D.: Essentials of Econometrics. McGraw-Hill, Boston, 1992.
5Armitage, P., David, H.A.: Advances in Biometry. Wiley, New York, 1996.
6McPherson, G.: Applying and Interpreting Statistics. Springer, New York, 2001.

Doporučená Literatura

1Wilcox, Rand R.: Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg 2001, 258 p.
2Bowerman, Bruce, O´Connell, Richard T.: Applied Statistics. IRWIN, Chicago 1997, 1273 p.
3Ratkowsky. David A.: Nonlinear Regression Modeling. Dekker, New York and Basel 1983.