ENE03Z

Národní hospodářství

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6. 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I. II.
Popis, cíl a formy výuky:Na základě znalostí principů obecné ekonomie seznámit s přístupy k řešení makroekonomických problémů v hospodářsky vyspělých státech a v České republice a s integračními tendencemi ve světovém hospodářství.

Kmenová literatura

1L. Šulc: Hospodářská politika, Consus, Praha, 1993
2L. Urban: Hospodářská politika, Victoria Publishing, Praha, 1994
3M. Žák: Učebnice hospodářské politiky, VŠE, Praha, 1997

Doporučená Literatura

1L. Šulc: Hospodářská politika, Consus, Praha, 1993
2L. Urban: Hospodářská politika, Victoria Publishing, Praha, 1994
3M. Žák: Učebnice hospodářské politiky, VŠE, Praha, 1997