ENE72E

Obecná ekonomie II. - DS

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:kurz základů vysokoškolské matematiky
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje s moderními makroekonomickými teoriemi a s jejich uplatněním v hospodářských politikách států, analyzuje používané nástroje a typy těchto politik. Vysvětluje způsoby utváření makroekonomické rovnováhy.

Kmenová literatura

1Helísek, M.: Makroekonomie-základní kurz, Melandrium, Praha 2003.
2Mach, M.: Makroekonomie II., Melandrium, Praha 2001.
3Kolektiv KET: Makroekonomie I., Metodické a pracovní listy, Credit - ČZU, Praha 2004.

Doporučená Literatura

1N.G. Mankiw: Zásady ekonomie, Grada, Praha, 1999
2P. Samuelson, D. Nordhaus: Ekonomie, Victoria Publishing, Praha, 1995
3J. Mach a kol.: Obecná ekonomie I. - Makroekonomie, KET PEF ČZU, Praha 1998
4Gillespie, A.: Přehled ekonomie, Portál, Praha 2002.