ESA73E

Statistika a biometrika

KSGarant předmětu: Ing. Radka Procházková, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2. 8.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy matematiky, informatiky a statistiky.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty aktivně používat základní statistické metody, které jsou důležité pro objektivní vyhodnocení hromadných údajů v biometrii a pro zobecnění výsledků zemědělského výzkumu pro praxi. Studenti budou seznámeni s moderním statistickým softwarem a budou vedeni k jeho používání.
Přednášeny jsou základní algoritmy a jejich použití pro hodnocení výsledků zemědělského výzkumu. Ve cvičení studenti prokazují při řešení konkrétních úloh schopnost použít tyto algoritmy a správně interpretovat získané výsledky.

Kmenová literatura

1Anděl J.: Statistické metody, Matfyzpress UK, Praha 1993
2Anděl J. Matematická statistika, SNTL ALFA, Praha 1978
3Bowerman, B., L., O´Connell R. T.: Applied Statistics, , Times Mirror, Hidher Education Group, Inc. Company, 1997
4Cyhelský L., Kahounová j., Hindls R.: Elementární statistická analýza, Management Press, Ringier ČR, a. s. , Praha 1996
5Dowdy S., Wearden S.: Statistics for Research. John Wiley a Sons. NEW York, 1976
6Hebák P.: Testování statistických hypotéz. Skripta VŠE Praha.. VŠE, Praha 1995
7Hebák P., Hustopecký J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. SNTL, ALFA, Praha – Bratislava, 1987
8Meloun, M., Militký, J., Hill, M.: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech. Academia, Praha, 2005

Doporučená Literatura

1Brabenec, V., Šařecová, P., Hošková, P., Procházková, R., Louda, Z.: Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS. Skripta ČZU, Praha, 2004
2Kolektiv autorů: Statistický software na ČZU . Skripta ČZU, Praha, 2009
3Louda, Z.: Řešené příklady v systému Statistica. Skripta ČZU, Praha, 2004
4Prášilová, M. a kol.: Předdiplomní statistický seminář. Skriptum ČZU v Praze, 2002
5Svatošová, L. a kol.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. Skriptum ČZU v Praze, 2004