ELX26E

Ruština A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ruština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Ruština I. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech rusky mluvících zemí. Důraz je kladen na konverzaci, aby byl student schopen domluvit se v základních komunikačních situacích. Cvičení probíhají interaktivní formou, studenti jsou vedeni k samostatnější práci s vybranými ruskými texty a k formulaci vlastních myšlenek jak ústní, tak písemnou formou.

Kmenová literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 1996: Raduga II. Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 1996: Raduga II. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
5Nekolová, V., a kolektiv, 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
6Kozlova, T. a kolektiv, 2004: Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 5. a 6.lekce

Doporučená Literatura

1Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. Fraus, Plzeň
2Jelínek, S. a kolektiv, 2008: Raduga po - novomu II. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
3Jelínek, S. a kolektiv, 2009: Raduga po - novomu III. Fraus, Plzeň
4Jelínek, S. a kolektiv, 2009: Raduga po - novomu III. - pracovní sešit. Fraus, Plzeň
5Kozlova,T. a kolektiv, 2004: Dogovorilis!Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 5. a 6.lekce