ESE24E

Statistika I. - SYI

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematika
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými postupy a jejich kvalifikovaným využíváním v ekonomické praxi. Kurs zahrnuje vybrané metody popisné statistiky, elementy teorie pravděpodobnosti, induktivní techniky teorie odhadu a testování statistických hypotéz a úvod do regrese a korelace.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
3Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
4Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.: Statistika pro ekonomy, Professional Publishing, Praha, 2002
5Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models, Irwin, 1985
6Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 2007
3Kába, B., Svatošová, L. : Matematická statistika I, PEF ČZU, Praha, 2006
4Svatošová, L., Kába, B.: Cvičení z teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 2004
5Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky, CREDIT, Praha, 2004