ESE25E

Statistika II. - SYI

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, Statistika I, Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti ze základního kursu statistiky, zvládnout metodický aparát
statistického modelování se zaměřením na techniky regresní a korelační analýzy,
modelování a prognózování časových řad a zkoumání závislosti kategoriálních znaků.

Kmenová literatura

1Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1998
2Delwiche, L.D., Slaughter, S.J.: The Little SAS Book, SAS Publishing, Cary, NC, 2000
3Dowdy, S., Wearden, S.: Statistics for Research, Wiley, New York, 1983
4Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
5Hanousek, J., Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat, Educa, Praha, 1992
6Neter, J., Wasserman, W., Kutner, M.H.: Applied Linear Statistical Models, Irwin, 1985
7Sachs, L.: Applied Statistics, Springer-Verlag, New York, 1984

Doporučená Literatura

1Grofík, R. a kol.: Štatistika, Príroda, Bratislava, 1987
2Kába, B.: Teorie pravděpodobnosti, CREDIT, Praha, 2007
3Kába, B., Svatošová, L. : Matematická statistika I, PEF ČZU, Praha, 2006
4Macháček, O. a kol.: Matematická statistika II, PEF VŠZ, Praha, 1990
5Prášilová, M., Svatošová, L.: Cvičení ze statistiky, CREDIT, Praha, 2004
6Svatošová, L., Hříbal, J., Volma, M.: Systém SAS – příručka pro uživatele, CREDIT, Praha, 2000