ELX28E

Ruština pro ekonomy a základní obchodní korespondence B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ruština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zvládnutí obecně vědní a ekonomické terminologie a osvojení si zvláštností ruského odborného jazyka na základě ekonomických textů, které odrážejí změny probíhající v politickoekonomické oblasti střední a východní Evropy, cvičení, opakování a seznámení se s charakteristickými rysy obchodní korespondence. Student by měl získat základní komunikativní dovednosti s odborným zaměřením, měl by porozumět středně obtížnému odbornému textu a vytvořit si předpoklad pro samostatné studium cizojazyčné odborné literatury, zvládnout problematiku psaní obchodních dopisů, uzavírání smluv.
Předmět je určen pro zájemce studující ruský jazyk s odborným zaměřením.

Kmenová literatura

1Anfilov, M., 1996: Ruština pro ekonomy I. VŠE, Praha.
2Anfilov, M., 1996: Ruština pro ekonomy II. VŠE, Praha.
3Anfilov, M., 1998: Ruština pro ekonomy III. VŠE, Praha.
4Hutarová, M., 1994: Úřední korespondence a jednání v ruštině. VŠE, Praha.
5Ždanova, I.F., 1996: Obchodní ruština. Fragment, Havlíčkův Brod.

Doporučená Literatura

1Anfilov, M., 1996: Ruština pro ekonomy I. VŠE, Praha.
2Anfilov, M., 1996: Ruština pro ekonomy II. VŠE, Praha.
3Anfilov, M., 1998: Ruština pro ekonomy III. VŠE, Praha.
4Hutarová, M., 1994: Úřední korespondence a jednání v ruštině. VŠE, Praha.
5Ždanova, I.F., 1996: Obchodní ruština. Fragment Havlíčkův Brod.