ELX87E

Kombinované studium němčina - úroveň A 1

KJGarant předmětu: PhDr. Jitka Prachařová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je osvojení základů gramatiky a slovní zásoby pro nejběžnější tematické okruhy do té míry, aby se posluchač orientoval v běžných konverzačních situacích, porozuměl jednoduchému textu, byl schopen aktivně použít nejběžnější obraty a formulovat jednoduché věty ústně či písemně.Tematicky jde především o jazykové projevy týkající se osoby mluvčího, jeho rodiny a nejbližšího okolí. Vzhledem k rozsahu výuky je těžiště přípravy v samostatném studiu. Výuka je realizována formou 6ti hodinového přednáškového bloku, takže předpokladem pro aktivní účast posluchačů je domácí příprava.

Kmenová literatura

1Tesařová, L. a kol., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Höppnerová, V.: 1999: Deutsch im Gespräch. SPN Praha
3Tesařová, L., a kol., 2003: Německy s úsměvem - nově - doplňkový sešit. Plzeň, Fraus.

Doporučená Literatura

1Tesařová, L., a kol., 2003: Německy s úsměvem - nově. Plzeň, Fraus.
2Tesařová, L., a kol., 2003: Německy s úsměvem - nově - doplňkový sešit. Plzeň, Fraus.
3Dvořáková, M. 2005: Deutsch für Agrarmanager, ČZU Praha