ESE14Z

Statistika I. pro PaE

KSGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Znalosti matematiky na úrovni vysoké školy
Popis, cíl a formy výuky:Seznámení se základními statistickými metodami, osvojení induktivního uvažování a pochopení základních obecných
principů statistické metodologie, které je nezbytné pro kvalifikované užívání statistických metod v praxi. Zdůrazněny
jsou zvláště matematicko - statistické metody, sloužící k hodnocení vztahů mezi ekonomickými proměnnými, a metody,
které jsou základem modelování ekonomických jevů a procesů.


Kmenová literatura

1Macháček, O. a kol.: Statistika I. a II., Skripta VŠZ, Praha,1987.
2Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1995.
3Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, 1997.
4Wonnacot, T.R.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1993.

Doporučená Literatura

1Macháček, O. a kol.: Statistika I. a II., Skripta VŠZ, Praha,1987.
2Prášilová, M., Zeipelt, R.: Cvičení ze statistiky I. Skripta ČZU, Praha, 1996.
3Hindls, R., Kaňoková, J., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha, 1997.
4Seger, J., Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing, Praha, 1995.