ENE01Z

Hospodářské politiky

KETGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Získání přehledu o základních teoretických přístupech k hospodářské politice ve vyspělých tržních ekonomikách po druhé světové válce a jejich zhodnocení z hlediska praktických dopadů na ekonomický vývoj.

Kmenová literatura

1Dornbusch, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SPN, Praha, 1994
2P. Froyen: Economic Policy, Theories and aplications, Mc.Grow Hill, 1998
3Šrein, Z.: Mechanismy hospodářské politiky EU, VŠE Praha, 2000
4Urban, L.: Evropský vnitřní trh a příprava ČR na začlenění, Linde, 2002
5Janíček, Drdla, Rais: EU, instituce, ekonomická bezpečnostní a soc. politika, BCES, 2002
6www.integrace.cz

Doporučená Literatura

1Mach, M.: Makroekonomie III. díl, VŠE, Praha, 1999