ELX80E

Kombinované studium ruština A 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:ruština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Ruština I. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech rusky mluvících zemí a uvádí posluchače do odborné terminologie se zaměřením na svůj obor. Posluchač by měl podat také základní informace o univerzitě a svém zaměstnání.

Kmenová literatura

1Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
2Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda Praha
3Jelínek, S., a kol., 2007: Raduga po-novomu I. Fraus Plzeň
4Jelínek, S., a kol., 2008: Raduga po-novomu II. Fraus Plzeň
5Csiriková, M., 1997: Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní. Praha

Doporučená Literatura

1Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
2Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda Praha