ELX81E

Kombinované studium ruština B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:ruština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat konspekt odborného textu, resumé, referát a diskutovat k dané problematice. Výuka zahrnuje i doplnění systému gramatických struktur jazyka s důrazem na jevy typické pro odborný styl a rozšíření slovní zásoby včetně odborné terminologie. Výběr odborných témat se obměňuje podle konkrétního složení skupiny.

Kmenová literatura

1Jelínek, S. a kol., 1997: Raduga II. Fraus, Plzeň
2Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda, Praha
3Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda, Praha
4Csiriková, M. 1997: Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní. Praha
5Korostenski, J., Vágnerová,M. 2000: Česko-ruský slovník pro obchodní sféru. České Budějovice

Doporučená Literatura

1Nekolová, V., a kolektiv. 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda, Praha
2Nekolová, V., a kolektiv. 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda, Praha