EPE16E

Psychologie organizačního chování při práci

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je pojímán interdisciplinárně s důrazem na psychologické poznatky. Seznámí posluchače s praktickými poznatky chování lidí v organizacích a poskytne návody jak těchto znalostí využít ve prospěch organizace. Tato nová disciplína vznikla v sedmdesátých letech a je jednou z nejvíce rozšířených a nejnavštěvovanějších disciplín na ekonomicky orientovaných univerzitách na celém světě.
Cílem předmětu je seznámení posluchačů se současným vývojem a poznatky v organizačním chování, které by měly přispět ke zlepšení efektivnosti a kvality organizačního života; objasnit faktory, které ovlivňují vývoj osobnosti v pracovním procesu. Posluchači získají dovednosti v sociální komunikaci, kooperačních činnostech, řešení konfliktních situací, používání metod tvořivého myšlení. Osvojí si metody sebepoznávání a poznávání druhých.

Kmenová literatura

1Arnold, J. et al., 2005: Work Psychology. Financial Times, London
2Ivancevitsh, J. M., Matteson, M. T., 1990: Organizational Behavior and Management. BPI/Irwin, Boston
3Moorhead, G.; Griffin, R. W., 1989: Organizational Behavior. Houghton, Boston
4Organ, D. W.; Bateman, T. S., 1991: Organizational Behavior. Irwin, Boston
5Nelson, D.L.; Quick, J. C. 1996 Organizational Behavior. The Essentials. Minneapolis: West Publishing Company
6Schermerhorn, J.R. et al. 1997 Organizational Behavior. N.York: J. Wiley & Sons
7Tsoukas, L. 1994 New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth - Heinemann

Doporučená Literatura

1Arnold, J. et al., 2005: Work Psychology. Financial Times, London
2Ivancevitsh, J. M., Matteson, M. T., 1990: Organizational Behavior and Management. BPI/Irwin, Boston
3Moorhead, G.; Griffin, R. W., 1989: Organizational Behavior. Houghton, Boston
4Nelson, P.L.; Quick, J. C. 1996 Organizational Behavior. The Essentials. Minneapolis: West Publishing Company
5Schermerhorn, J. R. et al. 1997 Organizational Behavior. N. York: John Wiley & Sons