ELX82E

Kombinované studium ruština B 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:ruština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Student si má významně obohatit slovní zásobu z různých tematických oblastí, a to nejen obecných, nýbrž i poloprofesionálních. Zopakuje si a rozšíří spektrum aktivně ovládaných gramatických jevů. Zdokonalí se ve všech jazykových dovednostech - poslechu originálních nahrávek s vysokým stupněm obtížnosti, mluvení, čtení autentických textů a písemném vyjadřování. Osvojí si pravidla pro psaní různých slohových útvarů, bude se učit argumentovat, vysvětlovat a vyhledávat informace v ruských sdělovacích prostředcích. Výběr odborných témat je obměňován podle konkrétního složení skupiny.

Kmenová literatura

1Jelínek, S. a kol., 1997: Raduga III. Fraus Plzeň
2Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
3Nekolová, V., a kol., 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda Praha
4Barnet, V., a kol., 1997: Ruština pro pokročilé. SPN Praha
5Vacková, J., a kol., 1998: Klíč k učebnici Ruština pro pokročilé doplněný texty \"ze světa podnikání\". H@H Praha

Doporučená Literatura

1Nekolová, V., a kol. 2002: Ruština nejen pro samouky. Leda Praha
2Nekolová, V., a kol. 2002: Ruština nejen pro samouky - klíč, slovník. Leda Praha