ELX17E

Italština A 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:začátečníci
Popis, cíl a formy výuky:Vycházíme z předpokládaných nulových znalostí jazyka. Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situacích, jednoduchý ústní i písemný projev, schopnost porozumění jednoduchému neznámému textu a mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně obtížnosti a frekvence v jazyce.

Kmenová literatura

1Janešová, J.,1994: Italština pro samouky, Leda
2Janešová, J.,1994: Česko-italská konverzace, SPN
3Pradi F., 1995: Questa e l´Italia, Prado

Doporučená Literatura

1Janešová, J.,1994: Italština pro samouky, Leda
2Janešová, J.,1994: Česko-italská konverzace, SPN
3Pradi F., 1995: Questa e l´Italia, Prado