ELX11E

Čeština B 2

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Drahoslava Kšandová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:čeština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Základní formou výuky jsou cvičení zaměřená na práci s odborným textem, na rozšiřování odborné terminologie a samostatné vyjadřování ústní a písemnou formou. Důraz je kladen na písemný projev v souvislosti s psaním bakalářské, později i diplomové práce. Studenti se seznamují i s hovorovou češtinou.

Kmenová literatura

1Pavelka, J., 1984: Český jazyk III. Praha
2Postler, M., 1994: Metodika zpracování a úprava diplomových prací. VŠE Praha
3Hronová, K., 2002: Čeština pro cizince. Fraus

Doporučená Literatura

1Pavelka, J., 1984: Český jazyk III. Praha
2Postler, M., 1994: Metodika zpracování a úprava diplomových prací. VŠE Praha