EIE13E

Úvod do umělé inteligence

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Arnošt Veselý, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Programming II., Algorithmisation
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je úvodem do těch oblastí umělé inteligence, které jsou používány v moderních databázových a expertních systémech, při reprezentaci a zpracování znalostí a v rozhodovacích modelech. Přednášky budou doplňovat cvičení, na kterých bude probíraná látka důkladně procvičována na příkladech.

Kmenová literatura

1Beale R., Jackson T. : Neural Computing: An Introduction , Prentice Hall, 1994.
2Mařík V. a kolektiv : Umělá inteligence I, II, III , Academia, Praha, 1993, 1997, 2001.
3Patterson D. : Artificial Intelligence, Prentice Hall, 1990.
4Šnorek M. : Neuronové sítě a neuropočítače, skripta FEL ČVUT, Praha, 1996.
5Jang J., R.: Neuro-Fuzzy and Soft Computing, Prentice-Hall,1997.

Doporučená Literatura

1Mařík V. a kolektiv : Umělá inteligence I, II, III , Academia, Praha, 1993, 1997, 2001.
2Šnorek M. : Neuronové sítě a neuropočítače, skripta FEL ČVUT, Praha, 1996.