EIE01E

Databázové systémy I.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Výpočetní systémy I. ,II., Programování I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání praktických dovedností ve využívání relačních databázových systémů ACCESS a ORACLE pro tvorbu inforamčního zabezpečení malých a středních podnikatelských subjektů včetně osvojení základních principů relační databázové technologie.
Po absolvování tohoto předmětu budou jeho posluchači umět:
1)navrhovat a efektivně vytvářet informační zabezpečení v prostředí ACCESS a ORACLE,
2)efektivně dotvářet existující aplikační programové vybavení malých a středních firem.


Kmenová literatura

1Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991

Doporučená Literatura

1Vostrovský V.: Vytváření databází v ORACLE, skripta ČZU, 2004
2Pokorný J.: Počítačové databáze, Kancelářské stroje, Praha, 1991
3Ulman J.: Principles of database systems, Computer Science Press, Rockville, 1982