ERE09E

Logistika PAA

KRGarant předmětu: doc. Ing. Jaromír Štůsek, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Organizace práce a ergonomie, Management, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání předpokladů pro úspěšné řešení logistických systémů v podnikání a organizaci hmotných a energetických toků v podniku. Přednášky jsou založeny na poznatcích z výzkumu a poradenství. Cvičení spočívají v samostatném řešení případových studií, zpracování jejich prezentace a v jejich obhajobě. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu.


Kmenová literatura

1DOUGLAS, L. STOCK, J.R., ELLRAM, L. Logistika. Praha:Computer Press 2000. ISBN 80-7226-221-1
2PERNICA, P. Logistický management. Praha:RADIX, 1998. ISBN 80-86031-13-6
3PERNICA. P. Logistika pro 21 století. Praha: Radix s.r.o, 2004. ISBN 80-86031-59-4
4SCHULTE, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994
5ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha, ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9
6ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-534-8

Doporučená Literatura

1BOWERSOX, D. J., CLOSS, D. J. Logistical Management The Integrated Supply Chain Process. New York: The McGraw - Hill 1996. ISBN 0-07-006883-6
2DOUGLAS, L. STOCK, J.R., ELLRAM, L. Logistika. Praha:Computer Press 2000. ISBN 80-7226-221-1
3PERNICA, P. Logistický management. Praha:RADIX, 1998. ISBN 80-86031-13-6
4PERNICA. P. Logistika pro 21 století. Praha: Radix s.r.o, 2004. ISBN 80-86031-59-4
5SCHULTE, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994
6ŠTŮSEK, J. Logistický management. Praha, ČZU, 2005. ISBN 80-213-1259-9
7ŠTŮSEK, J. Řízení provozu v logistických řetězcích. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-534-8