ERED2E

Strategické řízení SYI

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy managementu,Marketing, Personalistika,
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad strategického řízení prostřednictvím studia metod analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniků, procesu formulace konkurenční strategie. Charakteristika různých přístupů k tvorbě a realizaci podnikové strategie vycházejících z různého pojetí konkurenceschopnosti.
Základní formou výuky jsou přednášky, semináře, případové studie, manažerské hry, zpracování manažerských zpráv. Ke zpracování projektů, zabezpečení manažerské hry a prezentací budou využity laboratoře VT.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I.: Strategické řízení, PEF ČZU, 2003
2Keřkovský, M., Vykypěl, O.: Strategické řízení, C. H. Beck, 2002
3Tomposn, J.L.: Strategic Management. Thomson Learning, United Kingdom 2001
4Hitt, M. A., Ireland, R. D., Hoskisson, R. E.: Strategic Management: competitiveness and globalization. South-Western College Publishing USA 2001
5Fitzroy, P., Hulber, J. : Strategic Management : creating value in turbulent times. John Wiley and sons, Inc., UK 2005
6Crainer, S. : Moderní management: základní myšlenkové směry. Management Press, Praha 2002

Doporučená Literatura

1Crainer, S.: Moderní management, Management Press, 2000
2Gibson, R.: Nový obraz budoucnosti, Management Press, Praha 2000
3Hammer, M.: Agenda 21, Management Press, 2002
4Souček, Z.: Úspěšné zavádění strategického řízení firmy, Professional Publishing, 2003