ELE04Z

Konverzace v profesionálních situacích - angličtina B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Angličtina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Kritériem výběru témat v tomto kurzu je jejich stimulační účinek pro práci ve skupině, konverzaci a diskusi. Aktivity jsou zaměřeny na zlepšení komunikačních dovedností (zejména vyjádření argumetů a názorů), rozvoj odborné slovní zásoby v kontextu a reálie anglicky mluvících zemí s ohledem na pracovní uplatnění v mezinárodním prostředí.

Kmenová literatura

1English papers, BBC service, Internet, LPB publications
2Harding, K.,1998: Going International, Oxford University Press, Oxford
3Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., 2002 : Market Leader, Longman
4Evans, D., 2002: Powerhouse. An Upper Intermediate Business English Course, Longman

Doporučená Literatura

1English papers, BBC service, Internet, LPB publications
2Harding, K., 1998: Going International, Oxford University Pres, Oxford
3Evans ,D., 2002: Powerhouse. An Upper Intermediate Business English Course, Longman