EIE02E

Databázové systémy II.

KIIGarant předmětu: doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Databázové systémy I.
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti obecných principů velkých databázových systémů s důrazem na na dotazovací jazyky a datové modely. Při cvičeních je probírán matematický základ relačních a objektových databázových systémů. Prakticky je ve cvičeních probírán relační databázový systém ORACLE a objektově orientovaný databázový systém Gemstone pracující v operačním systému UNIX na pracovních stanicích. V závěru semestru se počítá s praktickými cvičeními nebo ukázkami netradičních systémů (objektové báze, multimediální databáze, GIS a pod.).

Kmenová literatura

1Merunka V., Vostrovský V.: Databázové systémy, učební text ČZU 1998
2Kroha P.: Objects and Databases, McGraw Hill 1993 ISBN 0-07-707790-3
3Embley, David, Object Database evelopment, Addison-Wesley 1997 ISBN: 0201258293
4Bertino E., Martino L: Object-Oriented Database Systems - Concepts and Architectures, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62439-7
5Connorly Thomas, Begg Carolyn E, Strachan Anne D.: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley 1996, ISBN 0-201-42277-8
6Related HTML documentation from faculty intranet
7Merunka V.: Objektový přístup v databázových systémech, učební text ČZU, 2002
8Merunka V., Pergl R., Pícka M.: Objektově orientovaná tvorba softwaru, učební text ČZU, 2004
9Merunka V.: Database Systems Course (v anglickém jazyce), učební text ČZU, 2004

Doporučená Literatura

1Merunka V., Vostrovský V.: Databázové systémy, učební text ČZU 1998
2Kroha P.: Objects and Databases, McGraw Hill 1993 ISBN 0-07-707790-3
3Embley, David, Object Database evelopment, Addison-Wesley 1997 ISBN: 0201258293
4Bertino E., Martino L: Object-Oriented Database Systems - Concepts and Architectures, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62439-7
5Connorly Thomas, Begg Carolyn E, Strachan Anne D.: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management, Addison Wesley 1996, ISBN 0-201-42277-8
6Related HTML documentation from faculty intranet