ELXO1E

Angličtina - 1. úroveň

KJGarant předmětu: PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:žádné
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je schopnost základní komunikace v běžných situacích, jednoduchý ústní i písemný projev, schopnost porozumění jednoduchému neznámému textu a mluvenému slovu. Formou komunikativních cvičení dochází i k postupnému poznávání gramatických jevů podle stupně obtížnosti a frekvence v jazyce.

Kmenová literatura

1Soars, Liz and Joan, 2000: New Headway English Course (Elementary), Student's book, OUP
2Soars, Liz and Joan, 2000: New Headway English Course (Elementary), Work book, OUP
3Internet, noviny, časopisy a skripta jako doplňkový materiál

Doporučená Literatura

1Soars, Liz and Joan, 2000: New Headway English Course (Elementary), Student's book, OUP
2Soars, Liz and Joan, 2000: New Headway English Course (Elementary), Work book, OUP
3Internet, noviny, časopisy a skripta jako doplňkový materiál