EIE03E

Geografické IS

KIIGarant předmětu: doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní a praktická
Předpoklady:Úroveň znalostí odpovídající počtu ukončených semestrů studia.
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout znalosti o technologii geografických informačních systémů (GIS) a metodách zpracování a analýzy obrazové informace se zvláštním důrazem na možnosti a potřeby GIS. Digitální zpracování leteckých snímků a družicové multispektrální informace a jejich využití v GIS pro potřeby zemědělství, lesnictví a státní správy. Zpřístupnit posluchačům matematický a programový aparát, který umožňuje řešit požadavky z oblasti: územního plánování, inventarizace půdního fondu, správy území a využít možností modelování v GIS pro potřeby plánování investic, adresného marketingu, optimalizace poskytovaných služeb, atd.
Základní formou výuky jsou přednášky.
Cvičení budou věnována praktickému osvojení Arc View GIS, řešení analytických úloh a vybraných metod, řešení semestrálního projektu a ukázkám konkrétních aplikací.

Kmenová literatura

1Klimešová D.: Geografické informační systémy, PEF, 2001
2Klimešová D.: GIS Technology Courses- 2004, PEF ČZU Praha.
3Hlaváč V., Šonka M.: Počítačové vidění, Grada, 1992
4Pratt K. W.:Digital Image Processing, J. Wiley, NY 1978
5Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985
6(http://learn.ivv.nasa.gov)
7www.esri.com, www.arcdata.cz
8Geographical Information Science, vol. 14, Num.1,2000.
9Kolář J.: Geografické informační systémy, ČVUT, 1997
10International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, Num.9, June 2000.
11Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985
12Arc User, ArcNews
13(http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
14Kolář J.: Populární přednášky o fyzice, sv. 35-DPZ, SNTL, 1990.

Doporučená Literatura

1Klimešová D.: Geografické informační systémy, PEF, 2001
2Klimešová D.: GIS Technology Courses- 2004, PEF ČZU Praha.
3Landgrebe D.A.: Signal Theory Methods in Multispectral Remote Sensing, Wiley-Interscience, 2003.
4(http://learn.ivv.nasa.gov), (http://education.ssc.nasa.gov/ltp/Default.htm)
5Murdych Z.: Dálkový průzkum Země, Academia, 1985
6Pratt K. W.:Digital Image Processing, J. Wiley, NY 1978
7Kolář J.: Geografické informační systémy, ČVUT, 1997