EPT73E

Psychologie v podnikání

KPsGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Psychologie jako základní předmět je předpokladem pro studium dalších specializovaných předmětů jako např. řízení marketingu a obchodu. Pomáhá pochopit činitele ovlivňující rozvoj osobnosti člověka ve společnosti, přispívá k sebepoznání a rozšiřuje vzdělání v humanitních vědách. Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních psychologických pojmů, zákonitostí a teorií, zejména z oblasti kognitivní a sociální psychologie, interpersonální komunikace, motivace a osobnosti. Studenti využívají tyto znalosti v seminářích, v nichž si budou rozvíjet praktické dovednosti pro své budoucí role a pozice formou aktivního sociálního učení.

Kmenová literatura

1Bidlová, E.: Úvod do psychologie osobnosti a sociální psychologie.Praha: PEF ČZU, 1998
2Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie a sociologie. Praha: Fortuna, 1999
3Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Portál: Praha, 1998
4Janoušek, J. a kol.: Sociální psychologie. Praha: SPN, 1988
5Provazník V. a kol.: Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing, 1997

Doporučená Literatura

1Atkinsonová R. L., Atkinson R.C., Smith E.E.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995
2Drapela Victor. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1998
3Nakonečný M.: Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Academia, 1997
4Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999
5Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997