ELX72E

Kombinované studium angličtina - úroveň B1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina A2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je osvojení pokročilejší slovní zásoby s důrazem na komunikativní stránku současné angličtiny a zopakování, resp. rozšíření znalostí mluvnice ze střední školy. Student má být schopen konverzovat na běžná témata, orientovat se v nezjednodušeném anglickém textu a osvojit si též základní odbornou terminologii, odpovídající jeho studijnímu zaměření (zemědělství, lesnictví). Kurs se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby a procvičení probíraných gramatických jevů. Výuka je realizována ve formě 1-týdenních přednáškových bloků (1 blok v ZS, 1 blok v LS).

Kmenová literatura

1Jones, L., 1996: New Progress to First Certificate. Cambridge University Press
2Kalina, M., 1996: Economy in English (Unit I. and III.)
3Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit IV.)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice. Praha, ČZU (Unit 2)
5Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union. Praha, ČZU (Chapter II., Part 11)
6Stonavská, I., 1997: English in Agriculture. Praha, ČZU (Lesson 23)
7Hais, K.- Hodek, B., 1984: Velký anglicko-český slovník. Academia Praha
8Murphy, R., 1999: English Grammar in Use. CUP
9Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA

Doporučená Literatura

1Jones, L., 1996: New Progress to First Certificate. Cambridge University Press
2Kalina, M., 1996: Economy in English (Unit I. and III.)
3Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit IV.)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice. Praha, ČZU (Unit 2)
5Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union. Praha, ČZU (Chapter II., Part 11)
6Stonavská, I., 1997: English in Agriculture. Praha, ČZU (Lesson 23)