ELX71E

Kombinované studium angličtina - úroveň A2

KJGarant předmětu: Ing. Ivan Hrbek

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina A1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je osvojení mluvnice a slovní zásoby na středně pokročilé úrovni, s důrazem na komunikativní stránku současné angličtiny. Student se má orientovat v běžných životních situacích a být schopen přeložit středně obtížný text s příslušnou tématikou. Kurs se zaměřuje zejména na výklad a procvičení probíraných gramatických jevů, neboť mnozí dálkoví studenti mají výchozí znalosti značně roztříštěné.Výuka je realizována ve formě 1-týdenních přednáškových bloků (1 blok v ZS, 1 blok v LS).

Kmenová literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2005: New Cutting Edge Pre-Intermediate. Longman.
2Kučírková, L.: Specialist English 3 (WT:Unit I and II, ST: Unit VI)
3Note: New Cutting Edge (WT: Unit 1-6, ST: Unit 7-12)

Doporučená Literatura

1Cunningham, S., Moor, P., 2005: New Cutting Edge Pre-Intermediate. Longman.
2Kučírková, L.: Specialist English 3 (WT:Unit I and II, ST: Unit VI)
3Note: New Cutting Edge (WT: Unit 1-6, ST: Unit 7-12)