ELX73E

Kombinované studium angličtina - úroveň B2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 6
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Angličtina B1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je další rozšíření stávající pokročilé slovní zásoby s důrazem na komunikativní stránku současné angličtiny, zopakování a procvičení obtížnějších gramatických pasáží a osvojení odborné slovní zásoby odpovídající studijnímu zaměření (zemědělství, lesnictví). Student má být schopen konverzovat na běžná i odborná témata a orientovat se v nezjednodušeném anglickém textu.Výuka je realizována ve formě 1-týdenních přednáškových bloků (1 blok v ZS, 1 blok v LS).

Kmenová literatura

1Jones, L., 1996: New Progress to First Certificate. Cambridge University Press
2Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit V)
3Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union. Praha, ČZU (Chapter II., Part 12)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice. Praha, ČZU (Unit 15)
5Hais, K.- Hodek, B., 1984: Velký anglicko-český slovník. Academia Praha
6Murphy, R., 1999: English Grammar in Use. CUP
7Fronek, J., 2000: Velký česko-anglický slovník. LEDA

Doporučená Literatura

1Jones, L., 1996: New Progress to First Certificate. Cambridge University Press
2Romová, H., 1998: English for the Environment. Praha, ČZU (Unit V)
3Janouškovcová, H., 2000: English for the European Union. Praha, ČZU (Chapter II., Part 12)
4Křikavová, V., 1997: Angličtina ve výpočetní technice. Praha, ČZU (Unit 15)