EAE25E

Užitá matematika pro ekonomy

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika I. (TF)
Popis, cíl a formy výuky:Lineární algebra včetně vybraných pokročilejších partií, speciální apliace diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí jedné i více proměnných, fuzzy matematika. Teoretická příprava pro kurzy z oblasti OR/MS (Operation Research/Management Science).

Kmenová literatura

1BICAN, L.: Lineární algebra. Praha: Academia, 2001.
2BURN, R.P.: Numbres and Functions: Steps into Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Doporučená Literatura

1NEŠETŘILOVÁ, H., ŠAŘECOVÁ, P.: Matematické metody pro statistiku a operační výzkum. Praha: ČZU, 2002.