EPA71E

Psychologie osobnosti, sociální psychologie

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy obecné psychologie ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Psychologie jako základní předmět je předpokladem pro studium dalších specializovaných předmětů jako např. řízení marketingu a obchodu. Pomáhá pochopit činitele ovlivňující rozvoj osobnosti člověka ve společnosti, přispívá k sebepoznání a rozšiřuje vzdělání v humanitních vědách.
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních psychologických pojmů, zákonitostí a teorií, zejména z oblasti kognitivní a sociální psychologie, interpersonální komunikace, motivace a osobnosti. Studenti využívají tyto znalosti v seminářích, v nichž si budou rozvíjet praktické dovednosti pro své budoucí role a pozice formou aktivního sociálního učení.

Kmenová literatura

1Bidlová, E. Úvod do psychologie osobnosti a sociální psychologie.Praha: PEF ČZU, 1998
2Brockert, S., Braunová, G. Testy emocionální inteligence. Ikar: Praha, 1997
3Erikson, E. H. Osm věků člověka. Praha: Propsy, 1996
4Fraňková, S., Klein, Z. Úvod do etologie člověka, Praha: HaH, 1997
5Gillernová, I., Buriánek, J. Základy psychologie a sociologie. Praha: Fortuna, 1999
6Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Portál: Praha, 1998
7Janoušek, J. a kol. Sociální psychologie. Praha: SPN, 1988
8Jung C.G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994
9Kohout, J. Rétorika. Management Press, Praha 1994
10Provazník V. a kol. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing, 1997
11Sýkora, J. Člověk v krizi. Praha: PEF ČZU, 1998
12Vališová, A. Hry s odkrytými kartami. Praha: Pansofia, 1996

Doporučená Literatura

1Atkinsonová R. L., Atkinson R.C., Smith E.E. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995
2Drapela Victor. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1998
3Nakonečný M. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Academia, 1997
4Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999
5Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, 1997
6Výrost, J.,Slaměník,I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001