ERE20E

Applied Strategic Management EAD

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:teorie řízení, provoz a hospodaření podniku,
Popis, cíl a formy výuky:Rozvíjet schopnosti a dovednosti studentů v oblasti praktické aplikace principů strategického řízení. V kombinaci různých postupů rozvíjet schopnosti studentů řešit efektivně problémy na úrovni podniků, regionů i na mezinárodní úrovni. Rozvíjet prezentační dovednosti studentů, schopnosti formulovat vlastní názory a obhajovat je v odborné diskusi.

Kmenová literatura

1Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J.: Strategické řízení, skriptum PEF ČZU v Praze, 1998
2Ansoff, I., McDonnell, E.: Implanting Strategic Management, Prentice Hall International UK, 1990
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall International, UK, 1994
4Porter, M.: Konkurenční výhoda, Victoria Publishing, Praha, 1993
5Porter, M.: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, Praha, 1994
6Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage, The Harward Business Review Press, USA, 1991
7Stacey, R., D.: Strategic Management and Organizational Dynamics, Pitman Publishing, UK, 1993
8Hron, J., Tichá, I.: Strategické aliance, ČZU Praha, 1999
9Senge, P. (1990): The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, N. Y.
10Internet
11Tomspon, J.L. : Strategic Management. Thomson Learning, United Kongdom 2001
12Hitt, M. A., ireland, R. D. Hoskisson, R. E. : Strategic Management: competitiveness and globalization. Sauth-Western College Publishing, USA 2001
13Daft, R. L.: Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004
14Fitzroy, P., Hulbert, J. : Strategic Management: creating valve in turbolent times. John Wiley a sons, Inc., UK 2005
15Grainer, S. : Moderní management: základní myšlenkové směry. Management Press, Praha 2002

Doporučená Literatura

1Hron, J., Tichá, I., : Strategické řízení, skriptum PEF ČZU v Praze, 2002
2Fitzroy, P., Hulbert, J.: Strategic Management: Creating Value in Turbulent Times, John Wiley and Sons, 2005
3Mintzberg, H.: The Rise and Fall of Strategic Planning, Prentice Hall International, UK, 1994
4Senge, P. : The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, N. Y., 1990
5Kaplan, R.S. Norton, D.P.: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. HBS Press, 1996
6Porter, M., Montgomery, C.: Strategy: Seeking and Securing Competitive Advantage, HBReview, USA, 1991
7Pitts, R.A., Lei, D.: Strategic Management: Building and Sustaining Competitive Advantage, South-Western College Publishing, 2000