EIE04E

Matematická teorie programů

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Algoritmizace. Programování. Objektové metody a přístupy
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti o matematické teorii algoritmů a programů a o možnosti aplikace teoretických poznatků na praktické programování. Získat přehledné znalosti o moderních programovacích paradigmatech (imperativní, objektové, funkcionální a logické programování) včetně kritického hodnocení jejich možné aplikace.
V přednáškách probíhá výuka klasickým způsobem s využitím opakování látky z předchozích kurzů informatiky a osvětlení této látky z alternativních pohledů. Cvičení je v prvních šesti týdnech orientováno na samostatné řešení dílčích problémů, případně referováním prostudovaných pramenů. Ve zbytku na zpracování jednoduchého projektu, kterým má student prokázat řešení softwarového problému v netradičních jazycích (Prolog, Lisp) nebo (podle vlastního výběry) porovnat řešení téhož problému využitím různých programovacích paradigmat.

Kmenová literatura

1Chytil, M.: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984, 331s.
2Nešetřil, J.: Teorie grafů, SNTL Praha,1976, 316 s.
3Manna, Z.: Mathematical theory of computation, McGraw-Hill, 1974, český překlad'
4Matematická teorie programů, SNTL Praha 1981, 467s.
5Honzík, J.: Programovací techniky, JZD Agrokombinát Slušovice, 1986, 357s.
6Bek, R a Zlatník, Č.: Teorie modelů a formálních jazyků, ČVUT, FSv., 1982, 225s.

Doporučená Literatura

1Chytil, M.: Automaty a gramatiky, SNTL Praha, 1984, 331s.
2Nešetřil, J.: Teorie grafů, SNTL Praha,1976, 316 s.
3Manna, Z.: Mathematical theory of computation, McGraw-Hill, 1974, český překlad'
4Matematická teorie programů, SNTL Praha 1981, 467s.
5Honzík, J.: Programovací techniky, JZD Agrokombinát Slušovice, 1986, 357s.
6Bek, R a Zlatník, Č.: Teorie modelů a formálních jazyků, ČVUT, FSv., 1982, 225s.