EREK6E

Agenda 21 - VSRR KS Hradec Králové

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie, Ekonomika životního prostředí,Ekonomika světového
Popis, cíl a formy výuky:Posluchač pochopí zásady trvalé udržitelnosti rozvoje území a společnosti. Tyto poznatky bude schopen uplatňovat v praxi ve veřejné správě i privátních podnicích. Základní formou je samostudium, které je doplněno konzultacemi a seminárními pracemi.
Předmět zahrnuje vysvětlení základních pojmů udržitelnosti popis strategických cest k trvale udržitelnému rozvoji, nástroje a právní normy.

Kmenová literatura

1Ganguly P.: Trvale udržitelný rozvoj VŠB , TU Ostrava 1997
2Boháčková J., Jeníček V., Svatoš M.: Evropská integrace, ČZÚ Praha 2003
3Trvale udržitelný rozvoj v Československu – Sborník referátů Lipno 1991
4Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro 1992. Dokumenty a komentáře – Moldan B., Praha 1993
5Jelínek F.: Nedoceněné bohatství, MŽP 1999
6Koukolník F.: Současnost a alternativy vývoje, Praha 1994
7Indikátory životního prostředí, MŽP 2003
8Příležitosti udržitelné spotřeby, Planeta 2/2003

Doporučená Literatura

1Ganguly P.: Trvale udržitelný rozvoj VŠB , TU Ostrava 1997
2Boháčková J., Jeníček V., Svatoš M.: Evropská integrace, ČZÚ Praha 2003
3Trvale udržitelný rozvoj v Československu – Sborník referátů Lipno 1991
4Konference OSN o životním prostředí a rozvoji Rio de Janeiro 1992, Dokumenty a komentáře – Moldan B., Praha 1993
5Jelínek F.: Nedoceněné bohatství, MŽP 1999
6Koukolník F.: Současnost a alternativy vývoje, Praha 1994
7Indikátory životního prostředí, MŽP 2003