EPL04Z

Sociální komunikace a rétorika

KPsGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání teoretického přehledu o sociální komunikaci, jejích složkách a zejména osvojení si komunikačních dovedností potřebných v osobním i pracovním životě.

Kmenová literatura

1Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum, 1970, 1997
2Bernice, H. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
3Caponni, V., Novák, T. Asertivně do života. Praha: Svoboda, 1992
4Carnegie, D. Jak získat přátele a působit na lidi. Bratislava: Bradlo, 1991
5Hall, E. The silent language. New York: Doubleday, 1959
6Khelerová, V. Trénink obchodního jednání. Praha: Grada, 1993
7Medzihorský, Š. Asertivita, Praha: Alfa, 1991
8Munter, M. Business Communication, Strategy and Skills. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987
9Pease,A. Bodylanguage, How to read other people ...London: Shelton Press, 1992
10Pechačová, Z., Bakalář, E. Psychologie v podnikání a komunikace. Praha: ČZU, 1997
11Quintilianus, M. F. Základy rétoriky. Praha, 1989
12Reineke, W. Jak vést úspěšné jednání. Praha: Svoboda, ,1991
13Smith,M. J. When I say No I feel guilty. New York: Bantam Books, 1985
14Vávra, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990
15Weitz, S. Nonverbal communication. New York, 1979

Doporučená Literatura

1Aristotelés. Rétorika - Poetika. Praha: Rezek, 1999. 555 s.
2Khelerová, V. Komunikační dovednosti managera.Praha: Grada, 1995
3Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 1994
4Pechačová, Z., Rymešová, P., Michálek, P. Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU. Praha: Credit, 2002
5Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995
6Ury, W. Jak překonat nesouhlas-jednání s obtížným partnerem. Praha: Management Press, 1995
7DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001