ELX58Z

Konverzace v profesionálních situacích - francouzština B 2

KJGarant předmětu: Ing. Frédéric-Thierry Adossou, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Francouzština B 1
Popis, cíl a formy výuky:Na základě získaných vědomostí by se měl posluchač dobře orientovat při hledání zaměstnání u cizí firmy a měl by zvládnout práci v podniku s mezinárodní účastí.

Kmenová literatura

1Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi, ČZU
2Média, odborné časopisy
3Ročenky - zemědělství, průmysl

Doporučená Literatura

1Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi, ČZU
2Média, odborné časopisy
3Ročenky - zemědělství, průmysl