ENE20E

Obecná ekonomie I. - systémové inženýrství

KETGarant předmětu: doc. Ing. Josef Brčák, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Seznamuje se soudobými teoriemi tržní ekonomiky jako základu ekonomického myšlení a ekonomického rozhodování hospodářských subjektů. Umožňuje pochopení mikroekonomických východisek transformace ekonomiky. Tvoří teoretický základ předmětů ekonomického a obchodně- finančního zaměření, agrární politiky, marketingu a managementu. Ve výuce je používáno zejména matematických modelů.

Kmenová literatura

1Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1995.
2Macáková, L. a kol. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2002.
3Soukup, J. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, 2001.
4Binger, B., Hoffman E. Microeconomics with Calculus. Vybrané kapitoly - namnožené texty, Harper Collins, Publishers, New York, 1988.
5Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 1. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
6Kolektiv KET. Učební texty z MIKROEKONOMIE – 2. část. Praha: PEF, ČZU, 2007.
7Kolektiv KET. Mikroekonomie – základní vztahy a výpočty. Praha: PEF, ČZU, 2007.

Doporučená Literatura

1Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
2Frank, R.H. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.
3Mach, J. a kol. Obecná ekonomie I. - Mikroekonomie. Praha: KET PEF ČZU, 1998.
4Varian, H.R. Mikroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.