EAE33E

Metody projektového řízení

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Základní postupy operační a systémové analýzy. Orientace v managementu. Znalost MS Office.
Popis, cíl a formy výuky:Základní i pokročilé metody pro plánování a řízení projektů.

Kmenová literatura

1Fiala, P.: Projektové řízení, VŠE Praha, 2000.
2Goldratt, E.M.: Critical Chain, North River Press Publishing, Great Barrington, Massachusetts, 1997.
3Leach, L. P.: Critical Chain Project Management, Artech House, 2000
4Kerzer H.:Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York, 2000
5Mareš, M.: Metoda kritické cesty s vágními délkami činností. Acta oeconomica pragensia, č 8/2000, VŠE Praha, 2000
6Maylor,H.: Project Management. Pitman Publishing 1996.
7Rosenau M.D.: Řízení projektů, Computer Press, Praha 2000

Doporučená Literatura

1Šubrt, T., Langrová, P.: Projektové řízení I (základní metody a postupy). ČZU Praha 2004.
2Langrová, P., Šubrt, T.: Projektové řízení II (softwarová podpora). ČZU Praha 2004.
3Dolanský, V., Měkota, V., Němec, V.:Projektový management. Grada, Praha. 1996
4Goldratt, E.M.: Kritický řetěz (český překlad), InterQuality, Praha,1999.
5Kališ, J.:Řídíme projekty s programem Microsoft Project 2002, Computer Press, Praha 2002