ELX24E

Němčina pro lesníky a ekology B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zvýšit a rozšířit jazykové znalosti na úroveň nezbytnou pro komunikaci nejen v obecném, ale i odborném jazyce. Současně má předmět umožnit studentům lepší a kvalitnější využívání odborné literatury pro studium a zpracování vědeckých a diplomových prací. Navazuje na základní znalosti obecného německého jazyka a prohlubuje používání odborné lesnické a myslivecké terminologie.
Výuka bude probíhat formou cvičení zaměřenýcch na práci s odborným textem, průběžně bude opakována a procvičována německá gramatika.

Kmenová literatura

1Bęza, S., 1998: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Havlíčkův Brod, Fragment.
2Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.
3Höppnerová, V., 1999: Němčina v hospodářství. Praha, Ekopress.
4Rubner, P., 1960: Grundlagen des Waldbaues. Berlin
5Odborné texty a publikace z oboru lesnictví a ekologie, průběžně aktualizované.

Doporučená Literatura

1Bęza, S., 1998: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. Havlíčkův Brod, Fragment.
2Dvořáková, M., 2005: Němčina pro manažery agrárního sektoru. Praha, ČZU.
3Höppnerová, V., 1999: Němčina v hospodářství. Praha, Ekopress.
4Rubner, P., 1960: Grundlagen des Waldbaues. Berlin
5Odborné texty a publikace z oboru lesnictví a ekologie, průběžně aktualizované.