ELE08E

Komunikativní gramatika - němčina B 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina B 1
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je nejen procvičování obtížnějších partií jazykového systému, nýbrž i rozšiřování slovní zásoby v oboru podnikání, marketingu, managementu, obchodu a pod. Značná pozornost je věnována práci s odbornými texty, podpoře autonomního učení, rozvoji učebních strategií a interkulturní kompetence. Pracuje se v různých sociálních formách. Gramatika je procvičována v komunikativních situacích, jako prostředek jednání. Z jazykových struktur jsou osvojovány především struktury typické pro odborný styl. Nácvik všech řečových dovedností je zaměřen profesně a odborně.

Kmenová literatura

1Buhlmann,R. - Fearns,A.,1991:Handbuch des Fremdsprachenunterrichts, Langenscheidt
2Buscha, J. u. Koll., 1998 : Grammatik in Feldern, Verlag für Deutsch
3Dreke, M. - Lind, W., 1994 : Wechselspiel, Langenscheidt
4Koll. von Autoren, 2004: Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben, Plzeň, Fraus, GI
5Dvořáková, M., 2004: Deutsch für Agrarmanager, Prag, ČZU
6Funk, H. - Koenig, M., 1991 : Grammatik lehren und lernen, Langenscheidt, GI
7Hog, M. u. Koll., 1993 : Sichtwechsel, Klett
8Nicolas, G. u Koll., 1995 : Wirtschaft auf Deutsch, Klett
9Rug, W. - Tomaszevski, A., 1994 :Grammatik mit Sinn und Verstand, Klett
10Drmlová,D. u. Koll., 2003:Německy s úsměvem nově, Plzeň, Fraus
11Lévy-Hillerich, D. und Koll.,2004: Kommunikation in der Landwirtschaft, Plzeň, Fraus, GI
12Koll. von Autoren, 2002: Rahmencurriculum des studienbegleitenden Deutschunterrichts an sl. u. tsch. Hochschulen u. Universitäten, Plzeň, Fraus, GI

Doporučená Literatura

1Xerokopie - pracovní listy
2Drmlová,D. u. Koll., 2003: Německy s úsměvem nově, Plzeň, Fraus
3Dvořáková, M., 2004: Deutsch für Agrarmanager, Prag, ČZU