ENE07Z

Teorie firmy

KETGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Obecná ekonomie I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem semináře je seznámit posluchače se soudobými teoretickými poznatky chování firmy a jejího tržního rozhodování. Půjde o rozšíření poznatků ze základního kurzu ekonomické teorie s možnostmi jejich využití při zpracování bakalářských a diplomových prací.
Základní formou kurzu bude seminární forma jako kombinace úvodní přednášky učitele, vlastního studia vybraných částí teoretické západní literatury a seminárních diskusí k vybraným problémům.

Kmenová literatura

1Frank, F.H. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995.
2Gravelle, H. - Rees, R. Microeconomics. London: Longman, 1992, 2. vydání.
3Laider, D. - Estrin, S. Introduction to Microeconomics. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, 3. vydání.
4McCloskey, D. Aplikovaná teorie ceny. Praha: SPN, 1993.
5Cohen, K. - Cyert, R. Theory of the Firm: Resource Allocation in a Market Economy. Prentice - Hall, Englewood Cliffs, 1965.
6Hlaváček, J. Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice. Politická ekonomie č. 4, Praha, 2000.

Doporučená Literatura

1Mach, J. a kol. Mikroekonomie, Praha: KET PEF ČZU, 1998.
2Soukup, J. Mikroekonomická analýza. Slaný: Melandrium, 2001.
3Soukupová, J. a kol. Mikroekonomie. 3. vydání. Praha: Management Press, 2002.
4Soukupová, J. Teorie firmy. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2003.
5Varian, H. Mikroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995.