EIE05Z

Hodnocení jakosti IS

KIIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:znalosti v rozsahu prvých čtyř ročníků studia oboru Informatika
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout studentům základní informace o teorii měření obecně a o možnostech aplikace této teorie na podporu rozhodování v různých oblastech lidské činnosti, speciálně pak na oblast vývoje a volby informačních systémů.
V rámci přednášek bude obecně formulován problém popisu skutečnosti pomocí čísel a význam těchto popisů v závislosti na zvolené měřicí stupnici. Studenti budou vedeni ke kritickému používání matematického aparátu pro studium konkrétních jevů. Výklad bude ilustrován především na problematice měření jakosti a složitosti informačních systémů.
V rámci cvičení budou studenti hodnotit jakost konkrétních programových balíků a informačních systémů podle různých charakteristik jakosti a různých pohledů na jakost. Budou kriticky hodnoceny jednotlivé metriky, navržené jako vnitřní a vnější indikátory jakosti informačních systémů s cílem konfrontovat výsledky získaných měření s praktickými zkušenostmi. Praktická část výuky bude zaměřena na přípravu na výběr produktů a služeb informačních technologií jako podklad pro systémovou integraci informačních systémů. Studenti se naučí též studovat samostatně odborné texty v angličtině a referovat je.
Podmínkou pro udělení zápočtu je krátký referát z odborné publikace v angličtině a samostatné zpracování dílčího hodnocení jakosti konkrétního dílčího produktu.

Kmenová literatura

1Vaníček, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. Skripta ČZU PEF, 2000, 212 s.
2Zuse, H.: Software Complexivity, Measures and Methods, de Gruiter Berlin, 1991, 605 p.
3Richta, K.: a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998, 229 s.
4Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 19997, 323 s.
5Kranz, D. H.; Luce, R. D.; Sippers, P. and Tversky, A.: Foundation of Measurement, Vol. I Aditive and Polynominal Representations, Academci Press, San Diego, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, Toronto, 1971, 584 p.
6Roberts, F. S.: Measurement Theory with Applications to Decisiomnaking, Utility and Social Sciences.
7Encyklopaedia of Mathematics and its Applications, Addison-Wesley, London, Amsterdam, Don Mills - Ontario, Sydney, Tokyo, 1971, 420 p.
8ČSN ISO/IEC 12207, Informační technologie -Procesy v životním cyklu softwaru, ČSNI Praha, 1997
9Actual Draft International Standards, technical reports, commitee drafts and working drafts of international standardisation groups:
10ISO/IEC JTC1/SC7 Software engineering, especially drafts of series ISO/IEC 14598 Evaluation of software products
11ISO/IEC 9126 Software quality characteristics and metrics

Doporučená Literatura

1Vaníček, J.: Měření a hodnocení jakosti informačních systémů. Skripta ČZU PEF, 2000, 212 s.
2Zuse, H.: Software Complexivity, Measures and Methods, de Gruiter Berlin, 1991, 605 p.
3Richta, K.: a Sochor, J.: Softwarové inženýrství ČVUT FEL Praha, 1998, 229 s.
4Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press Praha, 19997, 323 s.
5Kranz, D. H.; Luce, R. D.; Sippers, P. and Tversky, A.: Foundation of Measurement, Vol. I Aditive and Polynominal Representations, Academci Press, San Diego, New York, Boston, Lond
6Roberts, F. S.: Measurement Theory with Applications to Decisiomnaking, Utility and Social Sciences.
7Vaníček, J. a kol. Teoretické základy informatiky, Kernberg Publ. , Praha, 2007