ELX23E

Němčina obchodní B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Jitka Prachařová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je zvládnutí základů německé obchodní korespondence a komunikace, a to jak osobní, tak i telefonické. S tím souvisí nácvik nejběžnějších formulací typických pro jednotlivé druhy dopisů, nácvik poslechu s porozuměním a samostatného vyjadřování jako předpokladu vedení obchodního jednání. Základní formou výuky je cvičení. Vychází se ze vzorových obchodních dopisů a ukázek obchodního jednání, jednotlivé bloky cvičení vedou od upevnění typických frází až k jejich samostatnému použití při formulaci dopisů a dialogů.

Kmenová literatura

1Höppnerová,V., Matěnová, J., Hlaváčková, Z., 2004: Obchodujeme německy, Ekopress.
2Kettnerová, D., Tesařová, L., 1992: Němčina pro komerční praxi, Economia, a.s.
3Sachs, R., 1993: Německá obchodní korespondence, Fraus.

Doporučená Literatura

1Höppnerová,V., Matěnová, J., Hlaváčková, Z., 2004: Obchodujeme německy, Ekopress.
2Kettnerová, D., Tesařová, L., 1992: Němčina pro komerční praxi, Economia, a.s.
3Sachs, R., 1993: Německá obchodní korespondence, Fraus.