EAE92E

Operační a systémová analýza

KSIGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 16
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:matematické metody v ekonomii a managementu
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit a naučit se užívat exaktní nástroje pro manažerské rozhodování. Poskytnout teoretický základ pro modelovou tvorbu, systémovou analýzu a využívání modelů.

Kmenová literatura

1Pitel, J. a kol.
2Bisschop, J.: AIMMS - optimalization modeling. Paragon Decision Technology Inc. Haarlem , 2001
3Bonini, C.P., Hausman, W.H.,Bierman, H.: Quantitative Analysis for Management, IRWIN Mc Grav, USA, 1997

Doporučená Literatura

1Získal,J.,Havlíček,J.: Ekonomicko matematické metody. Studijní texty pro distanční studium,PEF ČZU v Praze,2002
2Kosková,I.:Distribuční úlohy I, PEF ČZU v Praze, 2004