EAE32E

Rozhodovací modely

KSIGarant předmětu: prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Povinné předměty KOSA, matematika, logické myšlení
Popis, cíl a formy výuky:Přehled matematických modelů z hlediska jejich využití v rozhodovacím procesu. Další modely – teorie her a rozhodování, vícekriteriální rozhodování, skupinové rozhodování

Kmenová literatura

1Hwang, Ch-L., Lin, M-J.: Group Decision making under Multiple criteria – Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1987.
2Hwang, Ch-L., Md. Masud, A-S.: Multiple objective decision making – Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, New York, 1979.
3Hwang, Ch-L., Yoon, K.: Multiple attribute decision making – Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1981
4Chen, S-J., Hwang, Ch-L.: Fuzzy Multiple attribute decision making – Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1992.
5Lai, Y-J., Hwang, Ch-L.: Fuzzy Multiple objective decision making – Methods and applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1994.

Doporučená Literatura

1Brožová, H., Houška, M., Šubrt, T.:Modely pro vícekriteriální rozhodování, ČZU Praha, 2003
2Fiala P., Jablonský J., Maňas M.: Vícekriteriární rozhodování, VŠE Praha, 1997
3Chobot, M., Turnovcová, A.: Modely rozhodovánia v konfliktných situáciaách a za neurčitosti, Alfa, Bratislava, 1980.
4Fotr, J., Dědina, J., Hrůzová, H.: Manažerské rozhodování, Ekopress, Praha, 2000.