ELX64Z

Němčina pro firemní management B 1

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Němčina A 2
Popis, cíl a formy výuky:Zvládnutí základní odborné terminologie daného oboru v cizím jazyce, její upevnění formou práce s odbornými texty a pomocí cvičení s lexikálním zaměřením a opakování, event. rozšiřování znalosti gramatiky na základě cvičení s odbornou slovní zásobou. Cílem je získání základních komunikativních dovedností s odborným zaměřením, schopnosti porozumět středně obtížnému textu a vytvoření předpokladu pro samostatné studium cizojazyčné odborné literatury.

Kmenová literatura

1Březina, J., Vápeník, J., Grabmüller, M., 1997: FIRMA Němčina pro podnikový management I. Informatorium spol. s r. o.
2Březina, J., Vápeník, J., Grabmüller, M., 1999: FIRMA Němčina pro podnikový management II. Informatorium spol. s r. o.

Doporučená Literatura

1Březina, J., Vápeník, J., Grabmüller, M., 1997: FIRMA Němčina pro podnikový management I. Informatorium spol. s r. o.
2Březina, J., Vápeník, J., Grabmüller, M., 1999: FIRMA Němčina pro podnikový management II. Informatorium spol. s r. o.